Monday
10 – 10:45 am                Maintain Your Health - general fitness & self-care @ WW YMCA
11 – 11:30 am                Balance & Strength @ WW YMCA

Tuesday
9:35 – 10:10 am               Tai Chi Basics & Drills @ WW YMCA
10:15 – 11:15 am             MELT - Rolling for Resilience @ WW YMCA

Wednesday
10 – 10:45 am                Maintain Your Health - general fitness & self-care @ WW YMCA
11 – 11:30 am                Balance & Strength @ WW YMCA

Thursday
9:35 – 10:10 am               Tai Chi Basics & Drills @ WW YMCA
10:15 – 11:15 am             MELT - Rolling for Resilience @ WW YMCA

Friday
10 – 10:45 am               Maintain Your Health - general fitness & self-care @ WW YMCA
11 – 11:30 am                Balance & Strength @ WW YMCA